لینک مستقیم(تحقیق بررسی شهرستان تربت جام همراه با ترجمه انگلیسی)

تحقیق بررسی شهرستان تربت جام همراه با ترجمه انگلیسی|35012673|lgq39010660|همراه با ترجمه رشته جغرافیا, تحقیق در مورد همراه با ترجمه رشته جغرافیا, دانلود تحقیق همراه با ترجمه رشته جغرافیا, دانلود رایگان تحقیق همراه با ترجمه رشته جغرافیا, پروژه همراه با ترجمه رشته جغرافیا, مقاله همراه با ترجمه رشته جغرافیا, مقاله در مو,,,
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان تحقیق بررسی شهرستان تربت جام همراه با ترجمه انگلیسی را مشاهده می نمایید.


بخشی از متن تحقیق:

تربت جام
شهرستان
تربت جام با مساحت تقریبی 8166 کیلومتر مربع در شرق خراسان قرار دارد. این
شهرستان از شمال به مشهد از مشرق به رودخانه هریرود و ادامه آن در جنوب
مرز افغانستان و شهرستان تایباد و از مغرب به شهرستان تربت حیدریه و فریمان
منتهی می شود. ارتفاع این ناحیه از سطح دریاهای آزاد 928 متر است. فاصله
تربت جام تا مرز افغانستان 66 کیلومتر است. که در مسیر جاده آسفالته مشهد-
فریمان- تایباد به فاصله 161 کیلومتر در جنوب شرقی شهر مشهد قرار گرفته
است. مرکز این دهستان شهر تربت جام و بر اساس آخرین تقسیمات دارای سه بخش
به نام های: مرکزی- صالح آباد- نصرآباد و 10 دهستان و 447 آبادی دارای سکنه
می باشد. چهره اقلیمی شهرستان تربت جام در بخش شمالی، کوهستانی است و رشته
کوههای معروف شاه نشین بر آن تکیه زده اند، در جنوب و مغرب نیز کوههای
باخرز و بزد واقع است. کوههای شاه نشین با ارتفاع تقریبی 2080 متر و عرض 48
کیلومتر به صورت پدیده ای طبیعی در امتداد شمال غربی و جنوب شرقی بین تربت
جام و بخش جنت آباد قرار گرفته اند. این رشته کوه دارای جنگل های طبیعی
پسته بوده و پر آب ترین کوهستان منطقه تربت جام محسوب می شود ...


SITUATION AND
GEOGRAPHICAL SPECIFiCATIONS
Torbat
Jam is 81 84Sqm that locates on the east of Khorassan. This city is
restricted with Mashad from the north, Harir Rood River from the east,
Afghanistan and Taybad from the south and Torbat Heidarieh and Fariman
from the west. The height of this area is 92 8km from the sea. The
distance of Torbat Jam from Afghanistan border is 66km.The center of
this city is Tothat Jam and on the basis of the last divisions of the
country has 3 districts named cential, Salehabad, Nasrabad and 10
villages. Ecological condition of Torbat Jam is mountain named
Shahneshin in the north. Shahneshin castle is about 2080m in high and
48km in width that locates between Torbat Jam and Janatabad. This
mountain has a closed frost and the fullest river in this area.


این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 12