لینک مستقیم(نقشه زمین شناسی شهرستان تربت جام)

نقشه زمین شناسی شهرستان تربت جام|34012496|lgq39010660|نقشه زمین شناسی شهرستان تربت جام,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان تربت جام,نقشه سازندهای شهرستان تربت جام,شیپ فایل سازندهای شهرستان تربت جام,نقشه لیتولوژی شهرستان تربت جام,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان تربت جام,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی تربت جام
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان نقشه زمین شناسی شهرستان تربت جام را مشاهده می نمایید.

دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان تربت جام،توضیحات:

این فایل شامل شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان تربت جام (واقع در استان خراسان رضوی) بوده و در محیط نرم افزار GIS، قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد.